Donderdag 19 juli 2018

Verslag raadsvergaderingen

Afgelopen donderdag 12 juli besloot de nieuwe gemeenteraad van Oudewater om de burgers van de stad voortaan op onderstaande wijze van informatie te gaan voorzien over fora, raadsvergaderingen en overige openbare beraadslagingen. De paragraaf over communicatie in het coalitieakkoord luidt:

Communicatie

Plaatselijke democratie is meer dan eens in de vier jaar in het stemlokaal een vakje rood maken voor het kiezen van een nieuwe gemeenteraad. Wij vinden dat alle Oudewaternaren zo veel mogelijk betrokken moeten zijn bij het reilen en zeilen van de gemeente; elk op zijn of haar eigen wijze. In de informatievoorziening en de communicatie is een belangrijke rol weggelegd voor de pers als onafhankelijk boodschapper, volger en beschouwer van de overheid. Met name de schrijvende pers maakt moeilijke tijden door. Waar vroeger iedere commissie- en gemeenteraadsvergadering trouw verslagen werd door meerdere verslaggevers en correspondenten, blijft de perstafel nu vaak leeg. Die omissie is zorgwekkend. De inwoners hebben recht op goede informatie, zodat zij op de hoogte zijn van wat er speelt en zich daar een oordeel over kunnen vormen. In aanvulling op de bestaande middelen gaat de gemeente berichtgeving verzorgen over de gemeenteraadsvergaderingen, fora en andere belangrijke bijeenkomsten. Hiervoor huurt de gemeente een professionele tekstschrijver in. De verslagen worden gepubliceerd op de gemeentelijke informatiepagina in De IJsselbode.


De redactie neemt kennis van de inhoud van dit voornemen van de raad. Het is volgens de redactie een misvatting dat een door de gemeente betaalde tekstschrijver informatie moet schrijven waaruit de burger kan opmaken wat er speelt en zich daar een oordeel over kan vormen. Tevens is het een misvatting dat fysieke aanwezigheid van de schrijver van dienst in de raadszaal noodzakelijk is om het debat te kunnen volgen: de radio-uitzendingen en de geluidsopnamen van de openbare gemeentelijke vergaderingen zijn via internet live of later waar ook ter wereld te beluisteren.

Niettemin zal de uitgever van deze krant getrouw de pennenvruchten van de professionele broodschrijver op de ingehuurde pagina's afdrukken, en behoudt zich het recht voor om de aangereikte verslaglegging redactioneel te becommentariëren. De uitgever betreurt het dat de verslaggeving door deze krant de coalitiepartners kennelijk zodanig geprikkeld heeft dat die verslaggeving de afgelopen negen weken blijkbaar wel aan de diverse tafels onderwerp van bespreking is geweest en tot deze drastische koerswijziging geleid heeft, maar dat de onderhandelaars en hun gespreksleider geen contact met hem gezocht hebben na ruim 65 jaar journalistieke verslaggeving over de gemeentepolitiek in deze krant. U wordt bedankt.


Heb jij de KijkOp App al? Download nu gratis voor iOS of Android.

 

Deel bericht:

Reacties

Log in of registreer nu om te kunnen reageren!

Winkels, horeca en bedrijven

Aanbiedingen van winkels, horeca en bedrijven

Berichten van verenigingen en ideele organisaties