Zondag 10 februari 2019

Uit de fora Ruimte en Samenleving

door Trudie Scherpenzeel

Vorige week vergaderden de fora Ruimte en Samenleving. Naast een aantal presentaties (bomen, automatisering, openbare verlichting) waren er ook een aantal regionale stukken. Alleen de zienswijze op de kadernota van de GGD regio Utrecht werd een hamerstuk, de rest van de punten ging als bespreekstuk naar de raad. Opmerkelijk punt uit de presentaties: nadat Woerden een aantal jaren geleden de openbare verlichting terugkocht van Citytech wordt nu ook in Oudewater voorgesteld om daartoe over te gaan. Tot een voorstel leidde dat nog niet, maar wel tot instemmende geluiden uit het forum.

In het forum ruimte stond het beeldkwaliteitsplan van het Oranje Bolwerck op de agenda. Dit plan kon rekenen op instemming van het forum, met uitzondering van het voornemen om de projectontwikkelaar die het beeldkwaliteitsplan heeft gemaakt ook de opdracht te geven tot onwikkeling van het plan. Met name de Wakkere Geelbuik was het daar niet mee eens. De samenwerkingsrelatie tussen die projectontwikkelaar en de gemeente had vorig jaar al tot een nogal felle vragenwisseling tussen CDA en het college geleid. Het CDA wilde toen weten in hoeverre er al een overeenkomst lag. Dat kan nog een interessante discussie worden in de raad.

Het integraal Veiligheidsplan kent dit jaar drie speerpunten: persoonsgerichte aanpak, ondermijning en alcohol en drugs. De persoonsgerichte aanpak moet voorkomen dat jongeren richting het criminele circuit afglijden. Ondermijning is de term voor het doordringen van de onderwereld in de bovenwereld. Het gaat dan om het witwassen van geld via ondernemingen die op papier iets heel anders doen dan zichtbaar is in de straat. Ook het huren van schuren bijvoorbeeld in het buitengebied voor opslag, waar dan drugslabs worden gevestigd. En hennepplantages, waarvan in Oudewater twee weken geleden de vijfde in een paar jaar tijd werd opgerold. Het beleid rond het terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs staat ook binnen Oudewater al een tijdje op de agenda en is dus nu ook regionaal een speerpunt.

Bij de kadernota over de VRU was het instellen van een 'egalisatiereserve' het grootste discussiepunt. Die reserve wil de VRU graag instellen om te kunnen 'innoveren'. Voor die reserve worden nog spelregels ontwikkeld, zodat de raad ook grip kan houden op de besteding van die gelden. De Onafhankelijken hadden vragen over de positie van vrijwilligers. Dat heeft te maken met de 'normalisering' van de ambtelijke rechtspositie en het aanscherpen van de regels rond zzp'ers en oproepkrachten. Zonder daar al te diep op in te gaan: dat zou kunnen leiden tot een dienstverband voor vrijwilligers. De aanwezige vertegenwoordigers van de VRU beaamden dat dit nog een probleem vormt. De brandweer heeft (landelijk) een jaar uitstel gekregen om dit probleem op te lossen.

Tenslotte het vervangen van de Wilhelmina van Pruisenbrug in Hekendorp. Daarvoor wordt een krediet gevraagd van meer dan acht ton. Het wordt dan een brug met zelfbediening. Het dorpsplatform Hekendorp sprak in. 'Goed dat er een plan ligt', aldus de heer Van der Horst. Maar het type brug zorgde nog voor veel discussie. Maar ook dit stuk ging als bespreekstuk naar de raad.


Heb jij de KijkOp App al? Download nu gratis voor iOS of Android.

 

Deel bericht:

Reacties

Log in of registreer nu om te kunnen reageren!

Winkels, horeca en bedrijven

Aanbiedingen van winkels, horeca en bedrijven

Berichten van verenigingen en ideele organisaties