Vrijdag 12 januari 2018

Groen Wonen Vlist gelukkig met ontwikkelingen Galgoord

Jacques Reniers in gesprek tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst voor senioren

door Cees Reichard

Het bedrijfsterrein Galgoord is evenals het recreatieterrein De Kleine Betuwe in verval geraakt. Het geheel verpaupert. De gemeente Krimpenerwaard vindt dat er iets voor dit gebied moet gebeuren en wil dit met urgentie aanpakken. Gezien de locatie en de toenemende vraag naar woningen is de meest wenselijke ontwikkeling een transformatie van de huidige bedrijfsbestemming naar een gemengde bestemming voornamelijk wonen en werken passend bij wonen. Directeur-bestuurder van Groen Wonen Vlist, Jacques Reniers is gelukkig met de plannen van herontwikkeling op deze locatie.

De heer Reniers vindt het belangrijk wat er op deze locatie gaat gebeuren. Hij wil als woningcorporatie hier graag in betrokken worden. Er zal een accent gelegd moeten worden op de bouw van woningen voor jongeren en appartementen. Reniers: "Ik ben benieuwd wat er met de huidige supermarkt Coop gaat gebeuren. Als de Coop zich hier gaat vestigen zal het prachtig zijn als er boven de winkel appartementen voor jongeren en/of senioren komen. Dat zal hier een ideale plek zijn."

Groen Wonen Vlist vindt dit voor Haastrecht een geweldige ontwikkeling. Voorts worden in de wijk Agterpoort door de woningcorporatie diverse woningen gerenoveerd.

Energie-neutrale woningen

Reniers vindt het jammer dat de bouw van 14 energie-neutrale woningen in Stolwijk pas in mei gestart kan worden. Het lag in de bedoeling in maart de eerste paal te slaan. Maar de bouwsector loopt op volle toeren. Zaken als kozijnen en heipalen moeten ver vooruit besteld worden. Het bouwbedrijf heeft dit ook gedaan, maar het is zelfs moeilijk een hei-installatie te regelen. Reniers hoopt dat ondanks dit oponthoud de woningen nog dit jaar opgeleverd kunnen worden. Woningen met een aantrekkelijke huurprijs, zodat mensen met recht op huurtoeslag hier gebruik van kunnen maken.

Met de gemeente is Groen Wonen Vlist bezig de Hoflaan en brandweerlocatie in Stolwijk te ontwikkelen. Dit vindt Reniers te langzaam gaan. "Hadden we als eigen locatie dit zelf mogen ontwikkelen, dan waren we al bezig geweest. Maar helaas!"

Samenwerken

Groen Wonen Vlist heeft goede contacten met de corporaties Ammerstol, Gouderak en Ouderkerk. Vooral op financieel en administratief gebied is men meer gaan samenwerken. Vanuit deze informele contacten is Groen Wonen Vlist gevraagd of er niet wat meer samen gedaan kan worden. Er wordt nu een efficiencyonderzoek gestart. Reniers: "Dit is te vroeg naar buiten gebracht, te prematuur. Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk en Vlist heeft hier op gereageerd omdat zij veronderstelde dat er een fusie kwam. Dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat puur om samenwerking. Dit is met Huurdersbelang vooraf besproken en haar reactie verraste mij enigszins. Na het adviesrapport wordt Huurdersbelang hier verder bij betrokken."

Prestatieafspraken

Jaarlijks worden door de corporatie met de gemeente prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn gemaakt om de nieuwe Woonvisie van de gemeente uit te voeren. Men maakt zich sterk voor betaalbaarheid, energiezuinig wonen, veiligheid en langer zelfstandig thuis wonen. Op woensdag 13 december 2017 werden deze in het gemeentekantoor in Schoonhoven getekend.

In de komende jaren wil Reniers zich gaan richten op duurzaamheid en hij wil met de gemeente kijken naar een wijk of buurt om die energieneutraal en gasloos te maken.

Voorts wordt vereenzaming bij senioren een speerpunt van beleid. Reniers: "Ik zie steeds meer vereenzaming onder de ouderen. Om ze meer deel te laten nemen aan het sociale leven, wil ik ruimten die we hebben voor hen beschikbaar stellen. Koffiebijeenkomsten en aanschuifmaaltijden zijn goede momenten om elkaar te ontmoeten. Hiervoor werken we samen met Stichting Welzijn en Ondersteuning Bergambacht/Vlist. Om dit belang te onderstrepen ging de heer Reniers na dit gesprek naar een Nieuwjaarsbijeenkomst voor senioren naast zijn kantoor in het Amaliahof.


Heb jij de KijkOp App al? Download nu gratis voor iOS of Android.

 

Deel bericht:

Reacties

Log in of registreer nu om te kunnen reageren!

Winkels, horeca en bedrijven

Aanbiedingen van winkels, horeca en bedrijven

Berichten van verenigingen en ideele organisaties