Dinsdag 22 oktober 2019

Gemeente Montfoort presenteert begroting 2020

door Sjoukje Dijkstra

"We blijven kwetsbaar, maar we hebben grote stappen gemaakt"

Ondanks een begrotingstekort van zo'n 4,5 ton, waarmee gemeente Montfoort 2019 afsluit, zijn burgemeester en wethouders positief over 2020. "We blijven kwetsbaar, maar we hebben grote stappen gemaakt."

Dat gemeente Montfoort binnen 7,5 maand wist te ontvlechten van gemeente IJsselstein, daarop geven burgemeester en wethouders aan trots te zijn: "We hebben een organisatie neergezet, die staat. De vacatures zijn ingevuld, we zijn compleet. Dat is goed nieuws na de discussie over IJsselstein. Nu kunnen we volle kracht vooruit", aldus burgemeester Petra van Hartskamp.

Dat het jaar 2019 volgens de Najaarsnota waarschijnlijk afgesloten wordt met een tekort is vervelend, maar heeft geen grote gevolgen volgens wethouder Herman van Wiggen. Gemeente Montfoort was in 2019 meer geld kwijt dan begroot aan onder andere een hogere vergoeding voor de raadsleden, het opsporen en ruimen van explosieven en extra middelen voor jeugdhulp. Ook waren de 364 openbare brandkranen van Vitens niet in de begroting opgenomen. En het college besloot om eenmalig extra geld uit te trekken om het Platform Duurzaam Montfoort te ondersteunen.

Van Wiggen laat weten: "Als we einde 2019 daadwerkelijk afsluiten met een tekort, betekent het dat we de algemene reserve moeten aanwenden. Dat heeft gevolgen voor onze weerstandsratio." Een weerstandsratio geeft aan hoe weerbaar een gemeente is, gebaseerd op berekende reserves. De norm ligt hier op 1,5. Montfoort zit daar met een cijfer tussen de 4,5 tot 5 ruim overheen. "Over dat onderdeel maken we ons geen zorgen. We leren wel uit 10 tot 11 maanden zelfstandig zijn, en hopen daarmee het volgend jaar beter te doen."

"Onze begroting is zonder bezuinigingen op de burgerij van Montfoort en Linschoten. Het is een begroting, waarmee de raad goed kan sturen. Afgelopen jaar hebben we op tijd de jaarrekeningen kunnen aanbieden. Ondanks de ontvlechting. Daarmee hebben we kunnen aantonen dat we het aankunnen. Zo zal de Provincie er ook over denken", meent van Wiggen. "De begroting moet nog naar Gedeputeerde Staten. Daarvan verwachten we niks anders dan dat we onder normaal toezicht zullen vallen. Niet onder preventief toezicht."

Partners in het veld

Van Hartskamp vult aan: "Dat we met een sluitende begroting voor 2020 kunnen komen, dat is iets om trots op te zijn. Andere gemeenten hebben het lastiger door tekorten op Jeugdzorg. Die tekorten, waar andere gemeenten tegenaan lopen, die spelen hier niet." Hoe dat komt, weet onder andere wethouder Jocko Rensen wel te verklaren: "We hebben veel partners in het veld. Zo werken we nauw samen met het Jeugdteam en SWOM. Inhoudelijk zijn de resultaten daardoor voor de inwoners goed. Het zorgt tegelijk voor kostenbewustzijn in de organisatie. En dat, terwijl we niet op geld sturen, maar op zorg. Het vraagstuk is dan altijd: Wat versta je onder zorg? Geef je burgers waar ze recht op hebben of kijk je naar wat ze nodig hebben? We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we geen extreme zorgvraag hebben. Als dat wel zo zou zijn, dan hebben we reserves." Toch probeert Rensen juist daarom ook niet teveel de eigen loftrompet te steken. "We moeten realistisch zijn. Het kan anders uitvallen."

Uit de begroting voor 2020 blijkt dat gemeente Montfoort 9 miljoen ter beschikking stelt van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugd participatiewet. "We gaan door op de ingeslagen weg. Ook zullen we een nieuwe methode gaan gebruiken, de Omgekeerde Toets. Dat is een ideale werkwijze, omdat je vanuit de inwoners bekijkt wat er nodig is. Aankomende jaren gaan we daarmee flink aan de slag, qua uitleg naar de inwoners. Dat is een belangrijke stap."

Gemeente Montfoort zal nauw blijven samenwerken, ook met andere gemeenten, maar van een fusie zal het niet meer komen, zo werd duidelijk uit de presentatie van de begroting: "We hebben gesproken met inwoners, met de raad en ondernemers. Daar is nadrukkelijk uitgekomen dat we zelfstandig verder zullen gaan. Waar we willen zullen we samenwerken, en dat zullen we vooral doen op inhoud." Wethouder Ivo ten Hagen illustreert met een voorbeeld: "Als het gaat over het digitaal stelsel, is dat handig om dat samen met buurgemeenten op te pakken. Voor een groot deel zijn de regels overeenkomstig. In het ruimtelijk domein (red. omgeving waar behoeften van inwoners aan wonen, werken, recreëren, transport, water en natuur samen komen) moeten we wel met veel gemeenten samenwerken, ook omdat je niet alleen moet willen. Samen sta je sterker."

"Dat geldt juist voor de invulling van dat domein", vindt hij. Ten Hagen laat weten dat ook dit een speerpunt blijft voor gemeente Montfoort. Eind dit jaar nog gaan we met inwoners praten hoe we de binnenstad toegankelijk, verkeersluw en tegelijkertijd rolstoelvriendelijk kunnen krijgen. Hij refereert daarbij ook aan de klachten van Piet de Jong, die in deze krant nog niet zo lang geleden zijn onmin uitte over het feit dat zijn rolstoel afhankelijke vrouw de straat niet meer op durft. "Natuurlijk heeft hij gelijk, maar voor we beginnen en alles omgooien, moeten we polsen bij ondernemers, inwoners en alle betrokkenen. Anders krijg je klachten, nog voor je begint." Zeker is dat gemeente Montfoort het stap voor stap zal doen. "We kunnen het niet in een keer in orde maken. We moeten ook kijken hoe je bijvoorbeeld omgaat met parkeren."

Omgevingswet

Hetzelfde geldt voor de Woonvisie van gemeente Montfoort: "Jongeren en senioren wachten het meest op een passende woning", aldus Ten Hagen. Toch moet gemeente Montfoort ook hier zorgvuldig te werk gaan. Temeer omdat er naar verwachting ook buiten de rode contouren, ofwel in groen gebied, gebouwd gaat worden. Dan moet je kijken hoe dat in het landschap zal passen. Mensen zullen een stukje uitzicht kwijt raken. Verder moeten afstanden tot natuurgebieden groot genoeg zijn om niet in de problemen te komen. Dat zijn de consequenties van de Omgevingswet." Ten Hagen geeft aan met 16 gemeenten rondom Utrecht in een groot samenwerkingsproject deel te nemen. "Er zijn iedere week bijeenkomsten. Hierin zijn we echt de samenwerking aan het zoeken."

Toerisme

Van Hartskamp spreekt van een andere ambitie: "Ik wil gemeente Montfoort meer op de kaart zetten en ik ben hierover met omliggende gemeenten in gesprek. Hoe kunnen we elkaar hierin vinden. Montfoort en Linschoten hebben een ijzersterk verhaal qua historie. Die historie moeten we meer vertellen." Als voorzitter van de Oude Hollandse Waterlinie heeft de burgemeester zich ook verdiept in onder andere het rampjaar 1672. Het is allemaal zo interessant. Er is zoveel te doen. Fietsen, varen, wandelen. Als de oudheid je bekoort, breng je een bezoek aan Montfoort", zegt ze met een lach. Van Hartskamp is tevreden met het Toeristisch Overstap Punt (TOP) dat dit voorjaar geopend werd in Linschoten. "Bij het DoeMeehuis is nu ook een punt waar informatie verkrijgbaar is voor toeristen. Toch zijn onze inwoners de beste ambassadeurs voor hun eigen woonplaats", vindt Van Hartskamp. "We mogen trots zijn op Montfoort en Linschoten. Dat geldt ook voor de ondernemers."


Heb jij de KijkOp App al? Download nu gratis voor iOS of Android.

 

Deel bericht:

Reacties

Log in of registreer nu om te kunnen reageren!

Winkels, horeca en bedrijven

Aanbiedingen van winkels, horeca en bedrijven

Berichten van verenigingen en ideele organisaties