Woensdag 13 maart 2019

Uit het Forum Samenleving

door Elly van der Neut

Op 4 maart begon de forumvergadering met de mededeling dat forumlid Jan Wouter van Wijngaarden in het ziekenhuis lag maar aan de beterende hand was. Ook werd meegedeeld dat Hans Alles (ChristenUnie) Oudewater gaat verlaten, in het forum wordt hij opgevolgd door zijn kleindochter.

Sociaal Domein

Het eerste punt op de agenda was de Agenda Sociaal Domein. Na een presentatie waren er ineens héél véél vragen. De heer Hoogendoorn van de participatieraad vond het jammer dat er in deze agenda geen resultaatsverplichtingen zijn opgenomen.

Wethouder Duindam zei hierover: "We moeten voorwaarts gaan maar over een half jaar of een jaar kan de wereld zomaar veranderen, en dan kunnen we al onze doelen gehaald hebben, of zomaar niet gehaald. Resultaatverplichtingen zijn dus niet realistisch".

Ook Cees de Bruijn (CDA)vond dat er weinig in stond over wanneer de doelen bereikt moeten zijn. Hij verwoordde het aldus: "Als ik vroeger een schoolagenda had dan schreef ik daar mijn huiswerk in, maar ook wanneer het klaar moest zijn".

Groot punt van zorg is de jeugdproblematiek. Helaas gaat nog steeds 75 % van de verwijzingen aan het stadsteam voorbij, zodat vaak meerdere instanties met de jongere (en vaak het probleemgezin) langs elkaar heen schuiven. Wil de gemeente grip krijgen op de kosten hiervan, dan moet er één loket komen voor verwijzingen.

Nog een punt van zorg: De vergrijzing. Hierdoor komen er steeds minder vrijwilligers beschikbaar en zijn er juist meer nodig. Er waren ook nog vragen over het niet uitgeven van de 25.000 euro die in 2018 voor mantelzorgondersteuning begroot waren en nu doorgeschoven zijn naar 2019. Ook werd er gesproken over de zweverigheid van het stuk. Waarmee meteen een link werd gelegd naar het volgende agendapunt.

Gezien de vele vragen die het stuk opriep gaat het als bespreekstuk naar de raad, waarbij de ChristenUnie aangaf haar vragen niet schriftelijk te kunnen stellen voor het fractieberaad, en dus niet voor het weekend, terwijl het college de forumleden slechts een dag de tijd gaf om de vragen schriftelijk in te dienen.

De fractie was voorstander van uitstel; de wethouder niet. Het kan dus zijn dat het stuk later alsnog van de agenda van de raad wordt geschrapt.

Communicatie

Inspreker voor dit onderwerp was Trudie Scherpenzeel, al jaren politiek correspondent voor zowel radio Midland als deze krant. Zij vindt het bijzonder vreemd dat de gemeente een professioneel tekstschrijver wil aannemen voor de verslaglegging van de vergaderingen. Deze verslagen zouden dan op de Gemeentepagina van Oudewater in De IJsselbode moeten worden gepubliceerd. Een wens van de coalitie, die zich niet kon vinden in de verslaglegging in deze krant.

Wethouder Bas Lont schreef een stuk over hoe dit dan in elkaar zou moeten steken. Trudie vindt het een aantasting van de persvrijheid maar dat wordt met klem ontkend door zowel de wethouder als de coalitie. Trudie voert aan dat het aanstellen van een tekstschrijver onder verantwoording van de griffier gaat leiden tot geregisseerde verslagen. Gaande de discussie bleek dat een tekstschrijver onder leiding van de griffier juridisch niet kan. Daar is die griffier niet voor aangenomen. Wethouder Lont moest ook toegeven dat hij hiervoor geen toestemming van de werkgeverscommissie had. Ook werd hem verweten dat het college dit voorstel indient en er dan vervolgens geen verantwoording voor neemt, dat moet de griffie maar opknappen.

Gaande de discussie bleek dat een professionele schrijver zich overigens bij de gemeente heel nuttig zou kunnen maken. Bijvoorbeeld door ingewikkelde dingen die op het bord van de gemeente liggen helder en duidelijk naar de burger toe te uit te leggen. Want ingewikkelde juridisch taal, daar snappen, zelfs na drie keer lezen, ook ingevoerde forumleden soms niks van. Laat staan de burger die afhankelijk is van wat er in de krant staat. Dan zou de 15.000 euro die er voor zijn uitgetrokken nuttig besteed zijn, denken sommigen.

Het CDA is mordicus tegen het aanstellen van de tekstschrijver, tenminste als hij/zij alleen verslagen van vergaderingen gaat schrijven. De Wakkere Geelbuik vindt het heel nodig, met name omdat de journalist van De IJsselbode geen journalistieke opleiding heeft genoten, en die opleiding is wel nodig om goede verslaglegging te plegen. Hij wil overigens wel elke verwijzing naar vrije nieuwsgaring uit het stuk verwijderen. Ook dit stuk gaat als bespreekstuk naar de raad.


Heb jij de KijkOp App al? Download nu gratis voor iOS of Android.

 

Deel bericht:

Reacties

Log in of registreer nu om te kunnen reageren!

Winkels, horeca en bedrijven

Aanbiedingen van winkels, horeca en bedrijven

Berichten van verenigingen en ideele organisaties